Discriminatie van lhb’s in Zeeland-W-Brabant

6 februari 2017 -  In mei 2016 publiceerden de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) RADAR en ADB Zeeland, in samenwerking met de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, het rapport Discriminatie in Zeeland-West-Brabant 2015. Een van de belangrijkste bevindingen in dat rapport
is dat er opvallend veel politieregistraties zijn waarbij ‘seksuele gerichtheid’ als discriminatiegrond
is aangevinkt. Het aantal registraties in die categorie is gestegen van 136 in 2014 naar 320 in 2015. In de andere negen politie-eenheden is deze sterke stijging niet zichtbaar en is het aantal registraties met deze grond veel kleiner. De vraag wat dit betekent, kon op basis van de beschikbare informatie niet goed worden beantwoord. Daarom hebben de gemeente Tilburg en

de gemeente Breda opdracht gegeven aan RADAR om, in samenwerking met de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, nader onderzoek te doen. 

 

Uit een nadere analyse van een selectie van de registraties met de grond seksuele gerichtheid blijkt dat een groot deel van de geregistreerde incidenten zich voordoet in de eigen woonomgeving.
Bij het merendeel van de bestudeerde incidenten is niet bekend of het slachtoffer daadwerkelijk (of vermeend) lesbisch, homo- of biseksueel was. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de toename van geregistreerde incidenten met de grond seksuele gerichtheid. Vertegenwoordigers van enkele geïnterviewde lhb-gerelateerde organisaties vinden het aannemelijk dat de versterkte inzet van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant op discriminatie-incidenten en Roze in Blauw hierin een rol speelt, omdat zij zien dat dit bij lhb’s tot meer vertrouwen in de politie leidt. Interviews geven wel aan dat de mogelijkheid om discriminatie tegen lhb’s bij politie of antidiscriminatievoorziening te melden nog niet breed genoeg bekend is in de lhb-gemeenschap.

 

Download hier het volledige rapport Discriminatie van lhb’s in Zeeland-West-Brabant 

  • Zoeken

Naar boven