Naar een inclusieve arbeidsmarkt

 

iStock-871518740.jpg

 

 

 

 

Te oud voor een functie, niet ‘passend’ binnen het team of überhaupt niet uitgenodigd worden voor een gesprek: de arbeidsmarkt is een van de terreinen waar relatief veel mensen discriminatie ervaren. Dit gebeurt zowel in het werving-en-selectieproces  als op de werkvloer. Landelijke kenniscentrum discriminatie Art.1 en RADAR bureau voor gelijke behandeling staan organisaties bij in het bevorderen van diversiteit en het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Dat doen we door:

  • Advies bij vragen over het voorkomen van discriminatie of het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit.
  • Het in kaart brengen van de diversiteit en inclusiviteit van uw organisatie en aansluitend daarop advies uitbrengen.
  • Informatie over diversiteit, verschillende vormen van arbeidsmarktdiscriminatie en de effectiviteit van methodieken om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan.
  • Workshops en trainingen geven om kennis, bewustwording, houding en gedragsverandering te stimuleren. De workshops en trainingen variëren van een korte en luchtige kennismaking met het onderwerp tot verdiepende trainingen en kunnen ingezet worden voor verschillende groepen binnen uw organisatie.

Wij houden te allen tijde rekening met het feit dat discriminatie een gevoelig onderwerp is: niet alleen voor degene die gediscrimineerd wordt, maar ook voor degene die daar mogelijk op aangesproken wordt.

 

Meer informatie over ons aanbod:

 

 

 

>> Download brochure 'Naar een inclusieve arbeidsmarkt'

  • Zoeken

Naar boven