Voortgang zaak Wilders

28 januari 2019

RADAR heeft een update, met nieuwe zittingsdata en beslissingen van het Gerechtshof met betrekking tot de regiezittingen in het najaar van 2018, ontvangen van de voortgang van de strafzaak tegen Geert Wilders bij het Gerechtshof.

 

18 oktober 2018

RADAR heeft een update, met nieuwe zittingsdata, ontvangen van de voortgang van de strafzaak tegen Geert Wilders bij het Gerechtshof.


29 mei 2018

RADAR heeft een update ontvangen van de voortgang van de strafzaak tegen Geert Wilders bij het Gerechtshof. Het betreft zittingsinformatie over de wraking van Wilders. Dit heeft als gevolg dat de zittingen gepland in mei en juni geen doorgang vinden. Wanneer de zaak weer behandeld zal worden is nog onbekend.

 

9 april 2018

RADAR heeft informatie ontvangen over de voortgang van de strafzaak tegen Geert Wilders. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 17 mei 2018 en op diverse andere data. De uitspraak volgt op 6 juli 2018.


4 december 2017

RADAR heeft een update ontvangen van de voortgang van de strafzaak tegen Geert Wilders bij het Gerechtshof. Het betreft zittingsinformatie over de zitting die is gepland op 17 mei 2018.

 

24 oktober 2017

Eind oktober is het proces opgestart met een regiezitting van in het hoger beroep van de beide partijen, het OM en Wilders in het “Minder-Marokkanen-proces”. De voorzitter van het gerechtshof heeft bepaald dat de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de  strafzaak gepland staat voor mei 2018.

 

26 juli 2017

RADAR heeft een update ontvangen van de voortgang van de strafzaak tegen Geert Wilders bij het Gerechtshof. Het betreft zittingsinformatie over regiezittingen die zijn gepland op 24 oktober, 26 oktober en 9 november 2017.

 

25 apil 2017
RADAR heeft op 19 april jl. een brief van het Ressortsparket te Den Haag ontvangen in verband met het hoger beroep van zowel de verdachte (Wilders) als de officier van justitie tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. De zaak wordt opnieuw beoordeeld door het Gerechtshof Den Haag. Dhr. Wilders moet op 24 oktober, 26 oktober en 9 november 2017 voor de meervoudige kamer voor strafzaken verschijnen. Het betreft een regiezitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak gebeurt op een latere, nog te bepalen, datum.

 

20 januari 2017

RADAR heeft op 19  januari jl. een brief ontvangen van het arrondissementsparket Den Haag over de voortgang in de strafzaak tegen dhr. Geert Wilders. De advocaat van Wilders en het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. De strafzaak wordt opnieuw behandeld door het gerechtshof in Den Haag. 


9 december 2016

Rechtbank verklaart schuldig van groepsbelediging, het aanzetten tot  en vrijgesproken van aanzetten tot haat zonder oplegging van straf.

 

15 november 2016

RADAR heeft op 10 november jl. een brief ontvangen van het arrondissementsparket Den Haag over de voortgang in de strafzaak tegen dhr. Geert Wilders.

 

31 oktober 2016
Vandaag is de rechtzaak tegen Geert Wilders van start gegaan. RADAR heeft op 24 oktober jl. bericht ontvangen van het arrondissementsparket Den Haag over de voortgang in de strafzaak tegen Geert Wilders en de planning van de inhoudelijke zitting vanaf 31 oktober 2016. 

 

6 september 2016

Op 23 september 2016 zal er een rechtszitting plaatsvinden betreffende de preliminaire verweren van de advocaten van de heer Wilders.  Meer informatie kunt u vinden via de brief van het arrondissementsparket Den Haag.

 

10 mei 2015

RADAR heeft een brief ontvangen van het Arrondissementsparket Den Haag inzake de voortgang van de strafzaak tegen dhr. G. Wilders.

 

Op 18 maart 2016 vond een regiezitting plaats. De advocaten van dhr. Wilders hebben de rechter gevraagd om nader onderzoek uit te voeren. Zij hebben gevraagd om de benoeming van een aantal deskundigen en het horen van diverse getuigen.

Op 7 april 2016 heeft de rechtbank de meeste van die verzoeken afgewezen.  Zij vindt het gevraagde onderzoek niet noodzakelijk voor de beslissingen die zij later moet nemen. De rechter heeft wel bepaald dat er nog twintig aangevers door de rechter-commissaris gehoord gaan worden.

 

Op 26 mei 2016 is er weer een zitting, bestemd voor de verweren die door de advocaten van dhr. Wilders gevoerd kunnen worden voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Als de verweren worden afgewezen kan de zaak vanaf 31 oktober 2016 inhoudelijk behandeld worden.

 

2 maart 2016

De rechtszaak tegen Geert Wilders begint niet voor de zomer maar pas op 31 oktober 2016.

 

25 februari 2016

RADAR ontving op 25 februari 2016 bericht van het Openbaar Ministerie dat er een regiezitting plaatsvindt op 18 maart 2016 in de strafzaak tegen Geert Wilders. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld, dat gebeurt later in dit jaar. Een regiezitting houdt in dat de rechters met dhr. Wilders en zijn advocaten de stand van zaken wat betreft het vooronderzoek bespreken. Meer informatie over de regiezitting kunt u hier lezen.

 

6 januari 2015 - Op 18 december 2014 heeft RADAR bericht ontvangen van het Arrondissementsparket Den Haag dat het Openbaar Ministerie na grondige bestudering van de zaak heeft besloten de heer Wilders te vervolgen voor groepsbelediging (art. 137 c Wetboek van Strafrecht) en het aanzetten tot haat en discriminatie ( art. 137 d Wetboek van Strafrecht). Dit betekent dat de heer Wilders zal worden gedagvaard om voor de rechtbank te Den Haag te verschijnen.

 

Verdere mededelingen over deze zaak worden via persberichten gedaan. Deze verschijnen op www.om.nl.  Door middel van deze berichten wordt het publiek geïnformeerd over het verdere verloop van de zaak en te zijner tijd over de zittingsdata.  RADAR, als één van de aangevers, heeft aangegeven schriftelijk op de hoogte gehouden te willen worden.

 

 

  • Zoeken

Naar boven