Wanneer een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens?


U kunt een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens als u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt. Dit is gratis. Voor de procedure bij het College hoeft u ook geen advocaat in te schakelen. Het College voor de Rechten van de mens is een onafhankelijk college.

Wet gelijke behandeling

Het College voor de Rechten van de Mens mag alleen zaken behandelen die onder de wetgeving voor gelijke behandeling vallen. Denk hierbij aan de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) of de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De wetgeving over geljike behandeling verbiedt onderscheid tussen mensen op de volgende discriminatiegronden:

 • geslacht en transseksualiteit;
 • ras;
 • leeftijd;
 • nationaliteit;
 • godsdienst en levensovertuiging;
 • politieke overtuiging;
 • seksuele gerichtheid;
 • burgerlijke staat;
 • handicap of chronische ziekte;
 • arbeidsduur;
 • vast of tijdelijk arbeidscontract.

Situaties waar het College niet over mag oordelen

Er zijn ook situaties waarover het College voor de Rechten van de Mens geen oordeel kan geven. Het College:

 • Mag zich niet uitspreken over diensten die specifiek tot de taak van de overheid behoren. Dit heet eenzijdig overheidshandelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verlenen van een paspoort of verblijfsvergunning, of het verstrekken van subsidies en vergunningen.
 • Kan niet oordelen over een onderwerp waar de gelijkebehandelingswetgeving niets over zegt. Zo is het verbod op onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte bij het openbaar vervoer nog niet in werking getreden. Het College mag daar dus geen uitspraak over doen.

Klacht indienen

Bent u van plan een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met het College. Dan weet u zeker of u bij het College aan het juiste adres bent. Wilt u vervolgens uw klacht indienen, kunt u het College een brief schrijven. U kunt ook een klachtenformulier invullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Procedure klacht indienen

Nadat u een klacht heeft ingediend, bepaalt het College voor de Rechten van de Mens of zij uw verzoek kan behandelen. Vervolgens doet het College onderzoek naar uw klacht. Als er voldoende informatie is verzameld, volgt een zitting. Binnen 8 weken na de zitting spreekt het College een oordeel uit.

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet bindend. Dit houdt in dat het College een partij niet kan dwingen om het oordeel op te volgen. Als de andere partij het oordeel niet opvolgt, kunt u een rechtszaak aanspannen. De rechter is verplicht het oordeel van het College mee te laten wegen in het vonnis.

 


Discriminatiegronden

In de gelijkebehandelingswetgeving staat dat u niet ongelijk behandeld mag worden vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime en parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). We noemen dit ‘discriminatiegronden’.

 

Direct en indirect onderscheid

De Commissie Gelijke Behandeling kan klachten behandelen met betrekking tot direct en indirect onderscheid. Direct onderscheid is verboden, tenzij de wet zelf een uitzondering maakt. Indirect onderscheid is alleen toegestaan als er een goede reden (‘objectieve rechtvaardigingsgrond’) voor is.

 

Bij direct onderscheid is meteen duidelijk dat er onderscheid wordt gemaakt op een van de ‘discriminatiegronden’. Een paar voorbeelden:

Een vrouw verdient minder dan haar mannelijke collega, terwijl ze hetzelfde werk doet en evenveel ervaring heeft. Er is sprake van direct onderscheid op grond van geslacht.
Een jongen wil een kamer huren en komt daar niet voor in aanmerking omdat hij homoseksueel is. De verhuurder maakt direct onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid.
Direct onderscheid is verboden, tenzij de wet zelf een uitzondering maakt.

 

Bij indirect onderscheid is minder duidelijk dat er onderscheid wordt gemaakt. Het lijkt alsof er een neutrale eis wordt gesteld, maar het resultaat is dat er onderscheid wordt gemaakt op een van de discriminatiegronden.

Een voorbeeld:
In een personeelsadvertentie voor bollenpellers wordt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal als voorwaarde genoemd. Op zich lijkt dit een neutrale eis, die geen verband houdt met de discriminatiegronden. In de praktijk worden etnische minderheden echter benadeeld. Het is voor hen immers lastiger om uitstekend Nederlands te spreken. Er is daarom sprake van indirect onderscheid op grond van ras/nationaliteit.

Indirect onderscheid is alleen toegestaan, als er een goede reden (‘objectieve rechtvaardigingsgrond’) voor is. Voor de functie van bollenpeller is het niet noodzakelijk om uitstekend Nederlands te kunnen spreken. Voor een nieuwslezer is dat wel van belang. Daarom mag wettelijk gezien van een bollenpeller niet worden geëist dat hij uitstekend Nederlands spreekt, maar van een nieuwslezer wel.

Discriminatiegronden en terreinen

Geslacht: arbeid, aanbieden goederen en diensten, loopbaanorientatie en beroepskeuze

Ras:arbeid, aanbieden goederen en diensten, socoale bescherming, loopbaanorientatie en beroepskeuze

Nationaliteit: arbeid, aanbieden goederen en diensten, loopbaanorientatie en beroepskeuze

Godsdienst: arbeid, aanbieden goederen en diensten, loopbaanorientatie en beroepskeuze
Seksuele gerichtheid: arbeid, aanbieden goederen en diensten, loopbaanorientatie en beroepskeuze

Burgelijke staat: arbeid, aanbieden goederen en diensten, loopbaanorientatie en beroepskeuze
Politieke overtuiging: arbeid, aanbieden goederen en diensten, loopbaanorientatie en beroepskeuze

Handicap/chronische ziekte: vanaf december 2003, arbeid en onderwijs
Leeftijd: vanaf mei 2004, arbeid en beroepsonderwijs


Arbeidsduur: vanaf 1996, arbeid
Vast of tijdelijke arbeidscontract: vanaf 2002, arbeid, ambtenaar/geen ambtenaar

 

 • Zoeken

Naar boven